Cương dương Đông trùng hạ thảo

 

sản phẩm đông trùng hạ thảo vi diệu nhất trong các dòng tráng dương bổ thận

 

sản phẩm số 1 trong các dòng đông dược tráng dương bổ thận

Động trùng hạ thảo là động vật vật chứ không phải thực vật như 1 số người đã nghĩ, nó là 1 loại trung khi đến mùa đông thì sẽ đông cứng lại. và lúc đó cũng là lúc tích trữ nhiều lượng vitamin trong loại vật này, và lúc đó người ta dùng nó để điều phối và tăng cương 1 số thành phần thành thảo dược cương.