Thuốc cương dương vigour 800mg

Thuốc cương dương Vigour 800mg

chức năng: giúp cương cứng, lâu ra, và ham muốn chuyện ấy

thuộc dạng cương dương nhẹ, phù hợp đối tượng  từ 30 đến 50 tuổi