Trứng rung tình yêu hỏa tiễn T4001

trứng rung tình yêu đôi sử dụng 3 pin 2A, rung cực mạnh

và sở hữu 2 nút chỉnh tách rời để điều chỉnh riêng từng cục rung theo cảm nhận tùy thích

Sản phẩm khác